Конспекти уроків 6 клас нова програма 2017


Тема. Створення векторних зображень. Практична робота.
Мета:
§  навчальна: удосконалювати вміння учнів будувати векторні зображення за допомогою графічних примітивів;
§  розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
§  виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку:
§  комбінований
Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.
Хід уроку
І. Організаційний етап
Привітання
ІІ. Актуалізація опорних знань
1.     Які інструменти використовуються в графічному редакторі Paint для малювання геометричних фігур? Опишіть, як ними користуватися.
2.     Як виділити на Робочому столі окремий об’єкт, групу об'єктів?
3.     Поясніть суть операцій редагування та форматування.
4.     Як здійснюється переміщення, тексту у графічному редакторі?
ІІІ. Основна частина
1. Перевірка домашнього завдання 
2. Мотивація навчальної діяльності. Оголошеня теми і мети уроку
На сьогоднішньому уроці ви продемонструєте свої вміння по роботі з графічним редактором.
Працюючи з подібним видом графіки ви з легкістю зможете виконати ваші бажання при оформленні документів, додавання до них різних схем.
3. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок
- скласти алгоритм створення надпису у графічному редакторі
- Практичне завдання 
Створити зображення за зразком на с 42
§  Релаксація
Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору
VI. Заключна частина
Підбиття підсумків уроку
§  Бесіда за питаннями 
§  Що таке графічні примітиви? Наведіть приклади.
§  Опишіть властивості лінії.
§  Як намалювати пряму лінію? Які інструменти для цього використовують?
§  Наведіть алгоритм малювання фігур.
Домашнє завдання
Опрацювати вивчений матеріал.

Підготуватись до практичної роботи.


Тема уроку:  Підсумковий урок з теми „Комп’ютерна графіка”
Мета уроку:
– закріпити знання, уміння, навички учнів щодо роботи в середовищі графічного редактора;
– розвивати художні здібності дітей;
– виховувати почуття прекрасного, уміння творчо мислити, працювати в колективі.
Тип уроку: перевірка знань та вмінь  
Обладнання: робочі зошити, комп’ютери, інтерактивна дошка
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Основна частина.
1.      Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.  
Вчитель. Сьогодні ми пригадаємо, які прийоми роботи з комп’ютерною графікою можна використовувати під час створення різноманітних композицій. Ми маємо повторити, більш глибоко усвідомити навчальний матеріал з теми «Комп’ютерна графіка». А також встановити рівень засвоєння вами знань і вмінь з цієї теми.
2.      Актуалізація знань та вмінь.
Усне опитування
1. Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?
2. Укажіть переваги та недоліки растрової графіки.
3. Поясніть принцип побудови растрового зображення.
4. Укажіть переваги та недоліки векторної графіки.
5. Поясніть принцип побудови векторного зображення.
6. Для чого призначений графічний редактор Inkscape?
7. Які формати файлів використовують для збереження графічних зображень?
3. Перевірка знань та вмінь
1) Тестування
1)      З яких об’єктів складається векторне зображення?
а.       кольори
б.      товщини
в.      графічні примітиви
г.       пікселі
2)      Як називається розділ інформатики, який вивчає опрацювання графічних зображень з використанням комп’ютерної техніки?
а.       Комп’ютерна графіка
б.      Графічне моделювання
в.      Колірна модель
г.       Текстова графіка
д.      Комп’ютерна презентація
3)      Оберіть векторні зображення.

4)      Оберіть растрові зображення.

5)      Що є елементарним об’єктом растрового зображення?
а.       графічний примітив
б.      товщина
в.      колір
г.       піксель
д.      лінія
6)      Що є основним об’єктом комп’ютерної графіки?
а.       звукове зображення
б.      інструменти для малювання
в.      символ
г.       елемент керування
д.      графічне зображення
7)      Які існують графічні примітиви?
а.       овал
б.      крива
в.      многокутник
г.       товщина
д.      колір
е.       піксель
8)      Які недоліки мають векторні зображення
а.       Великі за розміром файли зображень
б.      Складність реалістичного відтворення об’єктів навко­лишнього середовища.
в.      Пікселізація зображення після збільшення
г.       Відсутність пристроїв для автоматизованого створення зображення
д.      Складність редагування ок­ремих елементів зображен­ня
     9) Яким інструментом можна виділити об’єкт у програмі Inkscape?
а.       вузол
б.      фігура
в.      стрілка
г.       контур
9)      Яким інструментом можна змінити контури фігури?
а.       Стрілка
б.      Крива
в.      Додавання вузлів
г.       заливка
10)  Що називають сегментом у графічному редакторі?
а.       Частину кривої між двома точками
б.      Частину кривої між двома вузлами
в.      Кількість вузлів
11) Які є типи вузлів?
12) Як змінити розмір та колір фігури?
2) Практична робота за комп’ютером
Створити зображення за зразком
Інструктаж з техніки безпеки.
ІІІ.  Заключна частина
Оцінювання роботи учнів на уроці.
Домашнє завдання

Підсумок уроку 

ТЕМА. Комп’ютерні презентації. Об’єкти комп’ютерної презентації  
Мета:
навчальна: ввести поняття презентації, комп'ютерної презентації; ознайомити учнів з редактором презентацій, форматами файлів презентацій; розвивальна: розвивати інтерес до інформатики шляхом практичної спрямованості матеріалу, що вивчається; виховна: виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії; формувати вміння об'єктивно оцінювати себе та інших.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: комп'ютери, зошити, інтерактивна дошка, редактор презентацій MS PowerPoint
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
—         Можливості якого редактора ми вивчали на попередніх уроках? (Графічного)
—         Які існують традиційні форми подання інформації? (Графічна, текстова)
—       Які ще види інформації ви знаєте? (Звукова, відео, мультимедійна або комбінована тощо)
Чи можна поєднати різні види інформації? Як ви вважаєте, яким чином це можна зробити?
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступна бесіда за темою «Комп'ютерні презентації»
Доволі часто виникає потреба у поданні чогось нового: ідей, проектів, продукції, товару. Захід, на якому відбувається таке по­дання, називають презентацією (від англ. presentation — подання, представлення).
Для покращення сприйняття інформації використовують ілюстративний матеріал. Раніше це були схеми, плакати, таблиці, графіки, діаграми, карти тощо. Мабуть, і зараз багато вчителів нашої школи на уроках використовують ці методи.
З широким розповсюдженням комп’ютерів люди почали створювати спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для показу на екрані комп’ютера. Такі документи називають комп’ютерними презентаціями. Комп’ютерні презентації можна демонструвати на моніторах комп’ютерів, демонстраційних моніторах великих розмірів, на сенсорних екранах, мультимедійних (інтерактивних) дошках за допомогою мультимедійних проекторів.
Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Редактор презентацій».
На наступних уроках ми працюватимемо з програмою, яка дозволяє створювати презентації. Це програма для підготовки презентацій з пакету Microsoft Office — PowerPoint.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя з елементами демонстрування
Мультимедійні презентації
►► Мультимедійна презентація MS PowerPoint — це варіант презентації, що передбачає наявність матеріалу різного типу: тек­стових даних, графічних об’єктів, схем, діаграм, фото, зобра­жень, аудіо- та відеоматеріалів.
За допомогою презентації можна цікаво розповісти про відпочинок або подорож до музею, підготувати рекламний ролик, оголошення оформити супровід концерту, доповіді на науковій конференції або бізнес-нараді. Презентації допомагають краще засвоїти матеріал, що вивчається учнями.
Ви вже знаєте, що існують спеціальні програми для роботи з графікою — графічні редактори. А для створення комп’ютерних презентацій — редактори презентацій.
Виділимо такі основні можливості програм створення комп’ютерних презентацій:
♦  створення електронних презентацій, які можуть містити текстові, графічні, звукові та відеоматеріали, анімаційні ефекти;
♦  оформлення друкованих документів, призначених для роздавання слухачам;
♦  створення веб-сторінок (тобто сторінок для розміщення та перегляду в мережі інтернет);
♦  створення нотаток доповідача.
Презентація складається з окремих частин — екранних кадрів, які називають слайдами.
►► Комп'ютерна презентація — це набір слайдів, пов’язаних певного тематикою.
На слайдах презентації можна розміщувати текстові, графічні, відео- та звукові об’єкти.
Можна керувати зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об’єктів. Також можна налаштувати автоматичний показ об’єктів через певні інтервали часу.
Для створення презентацій існує багато програм. Наприклад, програма PowerPoint з пакету Microsoft Office, Presentations (OpenOffice), Presentations (Ashampoo Office), Powerbullet Presenter, ProShow Producer та ін. Ми вивчатимемо Microsoft Office PowerPoint. Ця програма може працювати у двох основних режимах: створення і редагування презентації та її демонстрування.
Стандартним форматом файлів презентацій, створених у редакторі презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007, є формат РРТХ. Крім того, PowerPoint забезпечує роботу з презентаціями, створеними в попередніх версіях програми у форматі РРТ, а також збереження презентацій у файлах різних форматів.
Основними об’єктами комп’ютерної презентації є слайди.
Робота з підручником (Мал. 2.3. с 50 Слайд і його об’єкти)
V.   УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ
Колективна робота
Розробка етапів створення презентацій.

Проектування     визначення теми та мети презентації
                                  створення схеми (сценарію)
                                     планування змісту всіх слайдів (їх стилю)
Створення                реалізація спроектованої презентації
                                      додавання різноманітних елементів
Демонстрування           представлення результатів роботи
VI.  ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
Практичне завдання
Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми
Завдання
1. Завантажте редактор презентацій PowerPoint.
2. Розгляньте інтерфейс редактора презентацій.
3. З’ясуйте, які є елементи вікна в редакторі презентацій Power­Point.
4. Відкрийте презентацію, вказану вчителем.
5. З’ясуйте, які об’єкти містяться в презентації.
6. Проекспериментуйте з режимами роботи з презентацією.
7. Закрийте редактор презентацій PowerPoint.
VII. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Фронтальне опитування
1. Що таке презентація?
2. Які засоби використовують для проведення презентацій?
3. Що таке комп’ютерна презентація?
4. Як називають програму для створення комп’ютерних презентацій?
5. З чого складається презентація?
6. Назвіть формати файлів, з якими працює програма PowerPoint.
7. Назвіть основні об’єкти, з якими працює програма PowerPoint.
8. Опишіть властивості цих об’єктів.
9. Які є режими перегляду презентації в PowerPoint?
10. Поясніть їх призначення.
VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія
— Чи задоволені ви своєю роботою?
— З яким настроєм ви працювали на уроці?
— Що вам запам’яталось на уроці?
—  Де вам стануть в пригоді здобуті знання?
IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

Комментариев нет:

Отправить комментарий